Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (6) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (10) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (1) Çalışma İlişkileri Dergisi (7) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (9) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (3) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (2) İstanbul İktisat Dergisi (14) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (11) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (1) Journal of Economy Culture and Society (1) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (1) Legal Hukuk Dergisi (4) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (91) Legal Mali Hukuk Dergisi (16) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (1) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (4) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (3) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (3) Mülkiye Dergisi (7) Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (57) Tıp Hukuku Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Çalışanların Virüsten Ölümleri İş Kazası Sayılmalıdır

Legal BlogÇelik Ahmet ÇelikYıl 2020
Çalışanların Virüsten Ölümleri İş Kazası Sayılmalıdır Yazar Adı: Çelik Ahmet Çelik Yayın Tarihi: 07.07.2020 / ÖZET: Salgında görevli hekimler ve sağlık personeli ile zorunlu olarak çalışanların “Covid-19 virüsü bulaşması sonucu ölümleri bir “iş kaza...
Covid 19 Korona Virüs Corona Virüs İş Kazası İşçinin Ölümü Meslek Hastalığı Hastalık Ölüm Aylığı Çalışanın Ölümü Ölüm Vefat

Covid 19 Nedeni İle Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Arasında Öncelik İlişkisi İle İş Hukukunda Olası Sonuçlar Hakkında Bir Deneme

Legal BlogProf. Dr. Mustafa AlpYıl 2020
Covid 19 Nedeni İle Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Arasında Öncelik İlişkisi İle İş Hukukunda Olası Sonuçlar Hakkında Bir Deneme Yazar Adı: Prof. Dr. Mustafa Alp Yayın Tarihi: 15.06.2020 / 7244 sayılı ve 16.4.2020 tarihli “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) ...
Covid-19 Korona Virüs Corona Virüs Ücretsiz İzin Kısa Çalışma İş Hukuku Pandemi İş İlişkisi

COVID 19 Tanısı Alan Sağlık Çalışanları İş Kazası Mı? Meslek Hastalığı Mı?

Legal BlogAvukat Arabulucu Ümit ErdemYıl 2020
COVID 19 Tanısı Alan Sağlık Çalışanları İş Kazası Mı? Meslek Hastalığı Mı? Yazar Adı: Avukat Arabulucu Ümit Erdem Yayın Tarihi: 16.04.2020 Sosyal Güvenlik Hakkı; temel insan haklarından olup, uluslararası hukuk normları ile Anayasa’da güvence al...
Covid-19 Coronavirus İş Kazası Meslek Hastalığı Sağlık Çalışanları Covid-19 Tanısı

Kısa Çalışma ve Ödeneği Hakkında Bilgi Notu

Legal BlogAv. Zeynep YıldırımYıl 2020
Kısa Çalışma ve Ödeneği Hakkında Bilgi Notu Yazar Adı: Av. Zeynep Yıldırım Yayın Tarihi: 15.04.2020 Son aylarda Çin’de başlayıp çeşitli ülkelere hızla yayılan Corona Virüs’ün genel sağlığı tehdit eden etkisi, çalışma hayatındaki önlemlere ilişki...
Kısa Çalışma Ödenek Süre Şartı Uzaktan Çalışma Tam Süreli Çalışan Başvuru Şartı Fesih Hakkı

Yargı Kararlarına Göre 5510 Sayılı Kanunun 56/son Maddesi Uyarınca Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Ölüm Aylığının Kesilmesi

MakaleBarış DumanGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 2
79 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXIII, Y . 2019, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 02/02/2019 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 01/04/2019 * Dr., İzm?r Bölge Adl?ye Mahkemes? Cumhur?ye...

Sosyal Güvenlikte Eşitlik Meselesi

MakaleKadir ARICIGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIII, Y . 2019, Sa. 1 3 * Prof.Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana- bilim Dalı, Öğretim Üyesi. e-posta: kadirarici@gmail.com Y...

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

MakaleGülsün ERİGÜÇ, Furkan ŞAHİNBAŞ, Şenol DEMİRCİ, Gülcan ŞANTAŞAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 1
Gönderim Tarihi: 22.06.2016 Kabul Tarihi: 17.02.2018 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Gülsün ERİGÜÇ * Furkan ŞAHİNBAŞ ** Şenol DEMİRCİ *** Gülcan ŞANTAŞ **** INVESTIGATION OF THE STUDIES IN THE ...

Hukukta Yaşlı Ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetlerin idare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

MakaleÇınar Can EVRENGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 2
137 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 28/02/2017 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 20/09/2017 HUKUKTA YAŞLI VE YAŞLILARA SUNULAN SOSYAL HİZMETLERİ...

Sendika Üyeliği, Sendikal Memnuniyet Ve İş Güvencesizliği İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Uygulama

MakaleFatih Karcıoğlu, Ensar BalkayaSosyal Siyaset Konferansları DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 75
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, 75: 307–326 DOI: 10.26650/jspc.2018.75.0017 http://dergipark.gov.tr/iusskd Submitted: 20.06.2018 Accepted: 28.08.2018 RESEARCH ARTICLE Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Jou...

Göçmenin Kamusal Alanı: Almanya’daki Türkiyeli İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti

MakaleEmre Eren KorkmazAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 4
GÖÇMENİN KAMUSAL ALANI: ALMANYA’DAKİ TÜRKİYELİ İŞÇİLERİN SENDİKALARDA TEMSİLİYETİ * Dr. Emre Eren Korkmaz Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü ORCID: 0000-0003-3124-7893 ? ? ? Öz Bu makale Ruhr Bölgesi’nde (Almanya) Türkiy...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 29 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor