Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

SGK Gecikme Zammı Oranları (Aylık)

 

SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)

(1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN)

Ay/Yıl

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ocak

 

1,91

1,49

1,10

1,56

1,26

1,26

0,64

0,57

0,87

 0,50

0,81

0,63

 0,89

0,87

1,06

1,46 0,82

Şubat

 

1,81

1,36

1,10

1,45

1,30

1,17

0,64

0,65

0,75

0,47

0,89

0,67

 0,88

0,90

1,05 1,48 0,81

Mart

 

1,84

1,32

1,09

1,52

1,35

1,12

0,67

0,71

0,76

0,46

0,90

0,67

0,88

0,92

1,05 1,53 0,88

Nisan

 

1,75

1,33

1,09

1,47

1,41

1,05

0,70

0,71

0,79

0,53

0,79

0,72

0,88

0,92

1,05 1,53 0,80

Mayıs

 

2,13

1,34

1,17

1,45

1,50

0,92

0,76

0,67

0,76

0,41

0,70

0,79

0,75

0,92

1,05 1,95 0,66

Haziran

 

2,05

1,22

1,40

1,43

1,64

0,96

0,70

0,72

0,76

0,55

0,67

0,81

0,75

0,89

1,46 1,82 0,67

Temmuz

 

1,97

1,25

1,64

1,36

1,57

0,88

0,66

0,71

0,76

0,68

0,67

0,81

 0,73

0,92

1,46 1,59 0,76

Ağustos

2,77

1,87

1,25

1,56

1,43

1,46

0,76

0,64

0,70

0,65

0,80

0,76

0,87

 0,73

0,92

1,65 1,19 0,76 

Eylül

2,35

1,91

1,16

1,61

1,41

1,44

0,73

0,63

0,62

0,58

0,80

0,74

0,87

 0,69

0,94

1.88 1,18  

Ekim

2,16

1,73

1,14

1,67

1,27

1,57

0,61

0,61

0,67

0,58

0,62

0,71

0,88

 0,69

0,98

1,88 1,11  

Kasım

2,12

1,73

1,11

1,59

1,26

1,63

0,68

0,61

0,84

0,48

0,71

0,71

0,82

 0,79

0,98

1,51 0,97  

Aralık

2,07

1,75

1,11

1,63

1,28

1,43

0,72

0,62

0,84

0,47

0,71

0,71

0,82

0,79

0,98

1,51 0,90  

Not: Gecikme zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için 12.12.2003 tarih ve 16-305 Ek sayılı; 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek sayılı; 28.03.2006 tarih ve 16-367 Ek sayılı SGK Genelgelerine bakınız.

Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs 2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.