Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 31.08.2020 Kısa Çalışma Ödeneği İki Ay Daha Uzatıldı
2 04.08.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 4 Ağustos 2020
3 31.07.2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Bir Ay Daha Uzatıldı
4 28.07.2020 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
5 08.07.2020 “Yurt İçine/Yurt Dışına Sefer Yapan Tır Şoförlerine Her Sefere Çıktıklarında Ödenen Paranın Harcırah/Yolluk veya Ücret/Prim Niteliğinde Olup Olmadığı, Kıdem Tazminatı ve Prime Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınıp Alınmayacağı” Konusunda İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar Yayınlandı
6 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
7 06.07.2020 2020 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi
8 01.07.2020 Yurt Dışında Geçen Hizmet Sürelerini Borçlanmanın, Vatandaşlığa Alınma Tarihinden Önceki Süre İçin Tanınmaması Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmiştir
9 30.06.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) Yayınlandı
10 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
11 05.05.2020 Anayasa Mahkemesi, Prim Teşvikinden Yararlanmak İçin Açılan Davalarda Kanuni Faizin İdareye Başvuru Tarihinden İtibaren Uygulanmasına İlişkin Kuralın İptaline Karar Verdi
12 17.04.2020 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
13 07.04.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı
14 03.04.2020 Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru Yayınlandı
15 26.03.2020 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
16 09.03.2020 Haftanın Kararı (09.03.2020)
17 14.02.2020 Anayasa Mahkemesi, Fiilî Hizmet Süresi Zammından Yararlanmak İçin Çalışmalarının Basın ve Gazetecilik Mesleğinde Geçmiş Sayıldığının Tespiti Talebiyle Açılan Davada İtiraz Konusu Kuralın İptaline Karar Verdi
18 10.02.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı
19 24.01.2020 Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı İhlal Edilmiştir
20 25.12.2019 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
21 02.10.2019 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Yüzde 8'e İndirildi
22 02.10.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) Yayınlandı
23 22.07.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Başvurucunun Şirketin Kamuya Borçlarından Sorumlu Tutulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
24 30.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
25 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor