Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

25.02.2020 / Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2141) 23.02.2020 / 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137) 13.02.2020 / 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 uncu Maddesi Hakkında Genelge 09.02.2020 / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) 07.02.2020 / Niğde İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2090) 31.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 29.01.2020 / Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge 27.01.2020 / 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması Hakkında Genelge 17.01.2020 / Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.01.2020 / Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>