Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

14.01.2021 / 30/12/2020 Tarihli Sut Değişikliği Hakkında Duyuru 13.01.2021 / 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) 11.01.2021 / Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Basın Açıklaması 08.01.2021 / Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru 06.01.2021 / Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/01 05.01.2021 / Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru 30.12.2020 / Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 30.12.2020 / Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/53 30.12.2020 / Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30.12.2020 / 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>