Lütfen bekleyiniz...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Tarımda Kendi Adına Çalışanın Sigortalılığının Tespiti İstemi – Düplik Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tarımda Kendi Adına Çalışanın Sigortalılığının Tespiti İstemi – Düplik Dilekçesi ….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Sigortalılığın...

Doğum Sürelerinin Borçlanılması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Doğum Sürelerinin Borçlanılması İstemi - Dava Dilekçesi … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU :Doğum sürelerinin borçlanılması isteminin kabulü...

Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu

Yazışma / Form
Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu[1]         5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN AYNI KANUNUN 80 İNCİ MADDESİNE GÖRE PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYAN FORMU...

İş Kazasının Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İş Kazasının Tespiti İstemi - Dava Dilekçesi ….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                        : (Ad, Soyad, ...

İş Kazası Bildirim Dilekçesi

Yazışma / Form
İş Kazası Bildirim Dilekçesi Tarih: ........./........./........                                                                                     Konu: ……/……/…… Tarihinde işyerimde meydana gelen iş kazasının bildirimidir. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVE...

Eksik Yapılan Bildirimin Tespiti İle Sigorta Hizmetlerinden Faydalandırılması İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Eksik Yapılan Bildirimin Tespiti İle Sigorta Hizmetlerinden Faydalandırılması İstemi - Dava Dilekçesi ….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU :...

Basamak Yükseltme İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Basamak Yükseltme İstemi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ İŞ HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Basamak yükseltme talebi. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil Bağ ...

Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname

Yazışma / Form
Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname(*) (YAŞLILIK , MALULLÜK ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR İÇİN) (Temsil Tazminatı) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile Kanunun yürürlük tarihinden önce belediye başkanlığı görevini yapmış olanlardan, bu Kanun...

Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname

Dava Dilekçesi
Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname(*) T A A H H Ü T N A M E SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI …………………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ….…………………. Sosyal Güvenlik Merkezi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ...

Ek-3 Sigortalı Bildirim Belgesi

Yazışma / Form
Ek-3 Sigortalı Bildirim Belgesi(*) Ek-3      T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ                                 ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 8 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
1 2 3 4 5 6 7 8 >> Son >>